AYDINLATMA


Çalışma ortamlarında yapılan işin niteliğine göre uygun bir aydınlatma olması gerekmektedir. Bu hem çalışma verimi açısından hem de meslek hastalıklarının önlenmesi açısından önemlidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıca 17 Temmuz 2013 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 28710 sayılı İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmeliğe göre ; MADDE 5 – (1) İşveren, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için; Ek-1’de belirtilen asgari sağlık ve güvenlik şartlarını yerine getirir… İşyeri bina ve eklentilerinde yeterli aydınlatma, havalandırma ve termal konfor şartlarını sağlar. Ek-18/1 İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. İşin konusu veya işyerinin inşa tarzı nedeniyle gün ışığından yeterince yararlanılamayan hallerde yahut gece çalışmalarında, suni ışıkla uygun ve yeterli aydınlatma sağlanacaktır.