ÇALIŞMA ORTAMI GÜRÜLTÜ MARUZİYET ÖLÇÜMÜ


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, 2013 yılında, Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır. Bu yönetmelik, gürültü seviyesi yüksek ortamlarda çalışan kişilerin, gürültüye maruz kalmaları sonucu ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle işitme ile ilgili risklerden korunmaları için gerekli olan asgari gerekleri tespit etmek amacı ile çıkarılmıştır.Çalışma Ortamı Gürültü Maruziyet Ölçümü