ELEKTRİK TESİSATI, TOPRAKLAMA TESİSATI VE PARATONER PERİYODİK KONTROLLERİ


Yetkili teknik personeller tarafından yapılan Elektrik İç Tesisat Ölçüm ve Kontrolleri aşağıdakileri hususları kapsamaktadır:
• Elektriksel Uygunlu Kontrolü
• Artık akım koruma düzeneği (Kaçak Akım Rölesi) testleri (Açma akımı(mA) ve Açma Süresi(ms) tespiti)
• Gerilim düşümü ölçümleri
• Topraklama ölçüm ve kontrolleri
• Çevrim empedansı ölçümleri
• İzolasyon direnci ölçümleri