İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI GÖREVLENDİRMESİ


İş Güvenliği Uzmanı Nedir?

İş Güvenliği Uzmanı, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak için eğitim alan kişilere denmektedir. Donanım sahibi ve mühendislik mezunu olan kişiler İş Güvenliği Uzmanı olmak için eğitim alabilirler. Üniversitelerin kimya ve fizik bölümünden mezun olmuş olan kişiler, teknik öğretmenler, İş Sağlığı ve Güvenliği mezunları İş Güvenliği Uzmanı olarak görev alabilirler. Mimar ve teknik elemanlar da gereken eğitimi aldıktan sonra sertifikaya sahip olurlar ve böylece İş Güvenliği Uzmanı olarak görev yapabilirler.

İş Güvenliği Uzmanı, 6331 sayılı Kanunda ise; “iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik eleman” olarak tanımlanmıştır.