İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ


İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği iş yerlerindeki faaliyetlerin yürütülmesi sırasında çalışanların güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak olayların engellenmesi için yapılan sistemli çalışmalardır. Bu çalışmalar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından denetlenmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Nedir?

İş kazalarını azaltmak ve ortadan kaldırabilmek için son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği eğitimine de önem verilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi sayesinde tahsil alan uzmanlar, iş yerlerini denetlemekte ve çalışma şartlarının güvenilirliğini kontrol etmektedir. Bu sayede iş kazaları oranında ciddi anlamda düşüş yaşanmaktadır.