İŞ YERİ HEKİMİ GÖREVLENDİRMESİ


İşyeri hekimi işyerinde sağlık hizmetlerini ifa etmek ile görevlendirilir.Günümüzde iş kazalarının ve mesleki hastalıkların yoğun olduğu için işyeri hekimi önemli bir yere sahiptir.Resmi Gazete”de belirtilen işyeri hekimi, işyeri hemşiresi ve diğer sağlık personellerinin görev, yetki ve sorumlulukları belirtilmiştir.

İşyeri Hekiminin Görevleri Nelerdir ?

Çalışma hayatında bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarının sağlanması ve işyerlerinde çalışanların sağlığını tehdit eden olasılıkların önlenmesini sağlayan iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin asli uygulayıcıları işyeri hekimleridir.Bir işyerinde iş sağlığını ve güvenliğini oluşturmasında önemli rol oynayan işyeri hekimi diğer yardımcı sağlık personeli ve işyeri hemşiresi ile birlikte çalışırlar.İşyeri hekimi aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin şartlarına uyulmasını sağlamakta ve gerektiğinde bunu bakanlığa rapor vermektedir.