KALDIRMA VE İLETME ARAÇLARININ PERİYODİK KONTROLLERİ


Kaldırma araçların periyodik Testi;

İnsan gücünün yetmediği yüklerde kaldırma araçları bilindiği gibi bir yükü bir yerden kaldırıp başka bir yere taşıma  işleminde endüstride ve sanayide oldukça sık kullanılmaktadır. Kaldırma araçları günümüzde sanayide yük kaldırma işleminde hem kolaylık sağlar hem de insan gücüne bağımlılığı azaltmıştır. Kaldırma araçlarının kullanılmadığı dönemlerde bir iş için bir sürü insan gücüne gereksinim duyulurken günümüzde aynı iş bir tane kaldırma aracıyla daha kısa zamanda yapılabilmektedir. Kaldırma işlemleri gibi ağır işlerde insan gücünün kullanılması insan sağlığını olumsuz etkilemiştir. Kaldırma araçlarının kullanılmaya başlanmasıyla ağır işlerde çalışan kişilerde bu çalışmaya bağlı sağlık sorunları ortadan kalkmıştır. Kullandığımız bu kaldırma araçlarının periyodik kontrolü düzenli olarak yapılmazsa iş kazalarına yol açabilir ve bunun sonucunda can ve mal kaybı ortaya çıkabilir. Yük kaldırma işlemlerinde yardımcımız olan kaldırma araçlarının periyodik kontrolü düzenli yapılırsa bu makineler uzun süre verimli bir şekilde ve iş kazasına yol açmadan kullanılabilir. Kaldırma araçlarının periyodik kontrolü 11 Şubat 2004 tarihli ve 25370 sayılı resmi gazetede yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre yapılır.