KİŞİSEL GÜRÜLTÜ MARUZİYETİ


Gürültünün tanımına ve kaynaklarına bakacak olursak; Gürültüyü kısaca “istenmeyen ses”, sesi ise, maddenin, ardışık sıkışma ve seyrelmelerinden oluşan ve madde ortamında yayılan bir titreşim (dalga) olayı olarak tanımlıyoruz.