MESLEKİ EĞİTİM BELGESİ


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların mesleki eğitim belgesi sahibi olmaları gerekmektedir. Yaptığı İşin niteliğiyle ilgili Mesleki Eğitimbelgesi  almamış ve o alanda Mesleki Sertifikaya sahip olmayan kişiler iş alımında direk olarak değerlendirmenin dışında bırakılmaktadır.

Mesleki Eğitim Belgesi Nedir?

Mesleki eğitim:Örgün veya yaygın eğitim yoluyla bireyleri mesleğe hazırlamak, meslek sahibi olanların mesleklerindeki gelişimlerini sağlamak amacıyla gerekli bilgi ve beceri, geliştiren sosyal, kültürel ve ekonomik yeteneklerinin gelişim sürecinin bir plan içerisinde yürütülmesini sağlayan eğitimi ifade eder. Bu eğitimin başarılı sonuçlanması ile verilen belgeye de mesleki eğitim belgesi denir.