RENK KARŞILAŞTIRMA METODU İLE GAZ VE BUHAR KONSANTRASYONU


İşyeri ortamı veya ölçüm yapılacak sahayı doğrudan değerlendirmeye olanak veren, uygunluğu onaylanmış, kalibre edilmiş, standartlaştırılmış ölçüm tüpleri ile gazları bir ölçüde değerlendirme olanaklıdır. Dedektör tüplerinin başlıca avantajı sonuçların derhal incelemenin yapıldığı yerde elde edilmesidir. Böylece alınması gereken önlemler hemen belirlenebilir. Bu tüpler çok çeşitli kimyasal maddelere duyarlı olarak yapılmıştır.

İçlerinden özel bir pompa yardımıyla belirli hacimde hava geçirildiğinde meydana gelen renk değişimi incelenerek ortam atmosferinde bulunan sağlığa zararlı kimyasal maddelerin konsantrasyonu büyük bir ölçüde tespit edilir. Kullanılan her tip dedektör tüpünün kullanım talimatı dikkatle uygulanmalıdır. Aksi takdirde çok yanıltıcı sonuçlar alınabilir.