TERMAL KONFOR


İşyerlerinde çalışanların sıcaklık, nemhava akımı gibi iklim koşulları açısından, gerek bedensel, gerekse zihinsel faaliyetlerini sürdürürken belirli bir rahatlık içinde bulunmalarına termal konfor denir.

Bir işyerinde termal konfor denilince, çalışanların ısı alışverişine etki eden aşağıdaki faktörler akla gelmektedir;

  • Hava sıcaklığı,
  • Havanın nem yoğunluğu,
  • Hava akım hızı,
  • Radyant ısı

İşyerlerinde termal konfor şartlarının çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde olması, iş verimi artırmak ve iş kazalarını önlemek için önemlidir. Çalışılan ortamın sıcaklığının çalışma şekline ve çalışanların harcadıkları güce göre uygun olması sağlanır. Dinlenme, bekleme, soyunma yerleri, duş ve tuvaletler, yemekhaneler, kantinler ve ilk yardım odaları kullanım amaçlarına göre yeterli sıcaklıkta bulundurulur. Isıtma ve soğutma amacıyla kullanılan araçlar, çalışanı rahatsız etmeyecek ve kaza riski oluşturmayacak şekilde yerleştirilir, bakım ve kontrolleri yapılır.

Yapılan işin niteliğine göre,sürekli olarak çok sıcak veya çok soğuk bir ortamda çalışılması ve bu durumun değiştirilmemesi zorunlu olunan hallerde, çalışanları fazla sıcak veya soğuktan koruyucu tedbirler alınır.